Un estalvi de pantalla del tipus pas de diapositives (i 2) / 01 juliol 2010

Com fer un estalvi de pantalla del tipus pas de diapositives (i 2)

La primera part d’aquest post la podeu trobar en aquest enllaç. El que faré ara és afegir una mica de chillout com música de fons a l’estalvi de pantalla.

La música triada és troba, fins on he vist, sota l’empara d’una llicència Creative Commons: Es tracta de “Zpaces” del disc “Epic Zilence” del músic Zilent Zpott (enllaç de descàrrega aquí).

Bé, un cop tenim la música, el que cal fer és recuperar el codi slideshow.mxml i

1- afegirem el so. L’encastarem dins del swf. Immediatament després de import flash.media.*; posem

// embed del so
[Embed(source=”assets/zilent_zpott-zpaces.mp3″)]

2 – Aleshores, un cop es carregui l’aplicació, li direm que executi el so. Caldrà modificar el el mètode init(). Ens caldran algunes variables.

        // variables bindable
        [Bindable]
        var sndCls:Class;

        […]

        // variables
        var snd:Sound = new sndCls() as Sound;
        var sndChannel:SoundChannel;

        // variables que ja hi eren
        var timControl:Timer = new Timer(9000, 0);
        var iComptador:int = 0;

        […]

        function init(): void {
            // activa el so
            sndChannel=snd.play();
        
            timControl.addEventListener(TimerEvent.TIMER, Intermitent);
            timControl.start();
        }

Amb sndChannel=snd.play();  la cançó només sonarà un cop. Si volguèssim que sonés continuament podriem posar sndChannel=snd.play(0, int.MAX_VALUE); No hi ha una forma d’indicar-li nombre de repeticions “infinit”, però el valor int.MAX_VALUE que correspon a 2.147.483.647 sembla suficient per a la majoria dels casos. El primer argument correspon a l’off-set d’execució,  és dir que 0 significa “executa des del principi”.

I ja està. Aleshores caldrà compilar el slideshow.mxml i fer servir l’assistent de InstantStorm per generar l’estalvi de pantalla.

Com fer un estalvi de pantalla del tipus pas de diapositives / 15 gener 2010

Com fer un estalvi de pantalla del tipus pas de diapositives

Farem un pas de diapositives amb imatges del Pirineu oriental. Les fotos les agafo de la web de Vall de Ribes. L’autor de les fotos és Pep Hubach. Una mostra del seu treball es pot trobar a la web Corriols de Llum.

El motor de pas de diapositives i transicions el farem amb Flex. Caldrà que ens descarreguem el  JDK de Java (J2SE 1.4 o superior) i l’instal·lem. El java és necessari per a poder executar l’eina que de debò ens interessa: El Flex SDK. Per obtenir-lo anem a la  pàgina de descàrregues de Flex 3 SDK d’Adobe OpenSource. Amb l’Open Source Flex SDK n’hi ha prou. Per instal·lar-lo només cal descomprimir el paquet ZIP que triem en una carpeta.

Ara crearem una carpeta per guardar el codi font i les imatges. A dins de la carpeta  en crearem una altre que anomenarem assets. En aquesta carpeta assets copiarem les imatges  que ens hem descarregat. A la web de Vall de Ribes les podem trobar en format d’alta resolució o de mitja. He agafat les de mitja, per a no incrementar massa la mida del SWF. També hi afegirem una imatge de “portada”. En el meu cas l’he anomenat corriols.jpg i l’he agafada de la web del Pep Hubach.

Ja tenim tot el que cal. Farem l’estalvi de pantalla en dues passes: primer crearem un .swf que contindrà les imatges i el motor de pas i transicions. Després convertirem aquest swf en un estalvi de pantalla (un fitxer .scr), amb instal·lador i tot, fent servir l’utilitat freeware InstantStorm.

InstantStorm té una cosa molt bona: no afegeix marques d’aigua a les imatges, ni missatges demanant diners ni anunciant versions pro, ni està limitat en el temps, ni res d’això. Només en l’about de la configuració se’ns diu que l’estalvi de pantalla s’ha realitzat amb InstantStorm. I, a més, és freeware. Una eina senzilla però molt útil.

L’swf el crearé a partir del següent fitxer slideshow.mxml

<?xml version=”1.0″?>
    <mx:Application xmlns:mx=”http://www.adobe.com/2006/mxml&#8221;
        layout=”absolute”
        backgroundColor=”0x00000″
        horizontalAlign=”center”
        verticalAlign=”center”       
        creationComplete=”init()”>
   
    <!–timer –>
    <mx:Script>
        var timControl:Timer = new Timer(9000, 0);
        var iComptador:int = 0;
         
        [Bindable]
        var boolVisible1:Boolean = false;

        [Bindable]
        var boolVisible2:Boolean = false;

        [Bindable]
        var boolVisible3:Boolean = false;

        [Bindable]
        var boolVisible4:Boolean = false;         
       
        [Bindable]
        var boolVisible5:Boolean = false;

        [Bindable]
        var boolVisible6:Boolean = false;

        [Bindable]
        var boolVisible7:Boolean = false;

        [Bindable]
        var boolVisible8:Boolean = false;
       
        [Bindable]
        var boolVisible9:Boolean = false;
       
        [Bindable]
        var boolVisible10:Boolean = false;         
       
        [Bindable]
        var boolVisible11:Boolean = false;

        [Bindable]
        var boolVisible12:Boolean = false;

        [Bindable]
        var boolVisible13:Boolean = false;

        [Bindable]
        var boolVisible14:Boolean = false;
       
        [Bindable]
        var boolVisible15:Boolean = false;               
       
         
        function Intermitent(event:TimerEvent):void {
            iComptador++;

            boolVisible1 = (iComptador == 1);
            boolVisible2 = (iComptador == 2);
            boolVisible3 = (iComptador == 3);
            boolVisible4 = (iComptador == 4);
            boolVisible5 = (iComptador == 5);
            boolVisible6 = (iComptador == 6);
            boolVisible7 = (iComptador == 7);
            boolVisible8 = (iComptador == 8);
            boolVisible9 = (iComptador == 9);
            boolVisible10 = (iComptador == 10);
            boolVisible11 = (iComptador == 11);
            boolVisible12 = (iComptador == 12);
            boolVisible13 = (iComptador == 13);
            boolVisible14 = (iComptador == 14);
            boolVisible15 = (iComptador == 15);
            // simpleLabel.text = iComptador.toString();
            if (iComptador >= 15) {iComptador = 0;}
        } 
    
        function init(): void {
            timControl.addEventListener(TimerEvent.TIMER, Intermitent);
            timControl.start();
        }
    </mx:Script>
     
    <mx:Dissolve id=”dissolveOut” duration=”1000″ alphaFrom=”1.0″ alphaTo=”0.0″/>
    <mx:Dissolve id=”dissolveIn” duration=”1000″ alphaFrom=”0.0″ alphaTo=”1.0″/> 
    <!– carrega les imatges –>
    <mx:Image id=”Imatge1″ left=”0″ top=”0″ source=”@Embed(‘assets/corriols.jpg’)” visible=”{boolVisible1}” width=”100%” height=”100%” horizontalAlign=”center” verticalAlign=”middle” scaleContent=”true” maintainAspectRatio=”true” hideEffect=”{dissolveOut}” showEffect=”{dissolveIn}”/>
       
    <mx:Image id=”Imatge2″ left=”0″ top=”0″ source=”@Embed(‘assets/phoca_thumb_l_fons1.jpg’)” visible=”{boolVisible2}” width=”100%” height=”100%” horizontalAlign=”center” verticalAlign=”middle” scaleContent=”true” maintainAspectRatio=”true” hideEffect=”{dissolveOut}” showEffect=”{dissolveIn}”/>
       
    <mx:Image id=”Imatge3″ left=”0″ top=”0″ source=”@Embed(‘assets/phoca_thumb_l_fons2.jpg’)” visible=”{boolVisible3}” width=”100%” height=”100%” horizontalAlign=”center” verticalAlign=”middle” scaleContent=”true” maintainAspectRatio=”true” hideEffect=”{dissolveOut}” showEffect=”{dissolveIn}”/>
       
    <mx:Image id=”Imatge4″ left=”0″ top=”0″ source=”@Embed(‘assets/phoca_thumb_l_fons3.jpg’)” visible=”{boolVisible4}” width=”100%” height=”100%” horizontalAlign=”center” verticalAlign=”middle” scaleContent=”true” maintainAspectRatio=”true” hideEffect=”{dissolveOut}” showEffect=”{dissolveIn}”/>
       
    <mx:Image id=”Imatge5″ left=”0″ top=”0″ source=”@Embed(‘assets/phoca_thumb_l_fons4.jpg’)” visible=”{boolVisible5}” width=”100%” height=”100%” horizontalAlign=”center” verticalAlign=”middle” scaleContent=”true” maintainAspectRatio=”true” hideEffect=”{dissolveOut}” showEffect=”{dissolveIn}”/>
       
    <mx:Image id=”Imatge6″ left=”0″ top=”0″ source=”@Embed(‘assets/phoca_thumb_l_fons5.jpg’)” visible=”{boolVisible6}” width=”100%” height=”100%” horizontalAlign=”center” verticalAlign=”middle” scaleContent=”true” maintainAspectRatio=”true” hideEffect=”{dissolveOut}” showEffect=”{dissolveIn}”/>
       
    <mx:Image id=”Imatge7″ left=”0″ top=”0″ source=”@Embed(‘assets/phoca_thumb_l_fons6.jpg’)” visible=”{boolVisible7}” width=”100%” height=”100%” horizontalAlign=”center” verticalAlign=”middle” scaleContent=”true” maintainAspectRatio=”true” hideEffect=”{dissolveOut}” showEffect=”{dissolveIn}”/>
       
    <mx:Image id=”Imatge8″ left=”0″ top=”0″ source=”@Embed(‘assets/phoca_thumb_l_fons7.jpg’)” visible=”{boolVisible8}” width=”100%” height=”100%” horizontalAlign=”center” verticalAlign=”middle” scaleContent=”true” maintainAspectRatio=”true” hideEffect=”{dissolveOut}” showEffect=”{dissolveIn}”/>    
   
    <mx:Image id=”Imatge9″ left=”0″ top=”0″ source=”@Embed(‘assets/phoca_thumb_l_fons8.jpg’)” visible=”{boolVisible9}” width=”100%” height=”100%” horizontalAlign=”center” verticalAlign=”middle” scaleContent=”true” maintainAspectRatio=”true” hideEffect=”{dissolveOut}” showEffect=”{dissolveIn}”/>
   
    <mx:Image id=”Imatge10″ left=”0″ top=”0″ source=”@Embed(‘assets/phoca_thumb_l_fons9.jpg’)” visible=”{boolVisible10}” width=”100%” height=”100%” horizontalAlign=”center” verticalAlign=”middle” scaleContent=”true” maintainAspectRatio=”true” hideEffect=”{dissolveOut}” showEffect=”{dissolveIn}”/>
       
    <mx:Image id=”Imatge11″ left=”0″ top=”0″ source=”@Embed(‘assets/phoca_thumb_l_fons10.jpg’)” visible=”{boolVisible11}” width=”100%” height=”100%” horizontalAlign=”center” verticalAlign=”middle” scaleContent=”true” maintainAspectRatio=”true” hideEffect=”{dissolveOut}” showEffect=”{dissolveIn}”/>
       
    <mx:Image id=”Imatge12″ left=”0″ top=”0″ source=”@Embed(‘assets/phoca_thumb_l_fons11.jpg’)” visible=”{boolVisible12}” width=”100%” height=”100%” horizontalAlign=”center” verticalAlign=”middle” scaleContent=”true” maintainAspectRatio=”true” hideEffect=”{dissolveOut}” showEffect=”{dissolveIn}”/>
       
    <mx:Image id=”Imatge13″ left=”0″ top=”0″ source=”@Embed(‘assets/phoca_thumb_l_fons12.jpg’)” visible=”{boolVisible13}” width=”100%” height=”100%” horizontalAlign=”center” verticalAlign=”middle” scaleContent=”true” maintainAspectRatio=”true” hideEffect=”{dissolveOut}” showEffect=”{dissolveIn}”/>
       
    <mx:Image id=”Imatge14″ left=”0″ top=”0″ source=”@Embed(‘assets/phoca_thumb_l_fons13.jpg’)” visible=”{boolVisible14}” width=”100%” height=”100%” horizontalAlign=”center” verticalAlign=”middle” scaleContent=”true” maintainAspectRatio=”true” hideEffect=”{dissolveOut}” showEffect=”{dissolveIn}”/>    
   
    <mx:Image id=”Imatge15″ left=”0″ top=”0″ source=”@Embed(‘assets/phoca_thumb_l_fons14.jpg’)” visible=”{boolVisible15}” width=”100%” height=”100%” horizontalAlign=”center” verticalAlign=”middle” scaleContent=”true” maintainAspectRatio=”true” hideEffect=”{dissolveOut}” showEffect=”{dissolveIn}”/>
   
    <!–
    <mx:Label id=”simpleLabel” text=”This Label displays plain text.”/>
    –>        
     
</mx:Application>   

El codi exposat és extraordinàriament senzill i no calen moltes explicacions. Tanmateix, allà van:

Les imatges s’inclouen al swf amb @Embed.
L’atribut “visible” de cada imatge s’associa a una variable bind. visible=”{boolVisiblenn}
Les imatges es redimensionen per ocupar tota la pantalla, però sense distorsió. Això s’aconsegueix amb la combinació de valors dels atributs width=”100%” height=”100%” horizontalAlign=”center” verticalAlign=”middle” scaleContent=”true” maintainAspectRatio=”true”
Per a cada imatge s’associa un efecte de transició al mostrar-la i ocultar-la. En tot els casos he fet servir el Dissolve . Però hauria pogut posar altres. hideEffect=”{dissolveOut}” showEffect=”{dissolveIn}”
La variable bind que controla l’atribut  “visible” de cada imatge s’actualitza en la funció del temporitzador. Es fa servir un  comptador per determinar quina imatge és visible en cada tic.

        function Intermitent(event:TimerEvent):void {
            iComptador++;

            boolVisible1 = (iComptador == 1);
            boolVisible2 = (iComptador == 2);
            boolVisible3 = (iComptador == 3);
            boolVisible4 = (iComptador == 4);
            boolVisible5 = (iComptador == 5);
            boolVisible6 = (iComptador == 6);
            boolVisible7 = (iComptador == 7);
            boolVisible8 = (iComptador == 8);
            boolVisible9 = (iComptador == 9);
            boolVisible10 = (iComptador == 10);
            boolVisible11 = (iComptador == 11);
            boolVisible12 = (iComptador == 12);
            boolVisible13 = (iComptador == 13);
            boolVisible14 = (iComptador == 14);
            boolVisible15 = (iComptador == 15);
            // simpleLabel.text = iComptador.toString();
            if (iComptador >= 15) {iComptador = 0;}
        }

El temporitzador, d’un periode de 9 segons,  s’activa en la funció init.
        var timControl:Timer = new Timer(9000, 0);
        var iComptador:int = 0;

        function init(): void {
            timControl.addEventListener(TimerEvent.TIMER, Intermitent);
            timControl.start();
        }

Només cal compilar per obtenir el swf. Obrim un terminal i ens posem en la carpeta on hem deixat el fitxer slideshow.mxml, i executo l mxmlc. En el meu cas es tracta de la següent ordre

/home/albert/flex/sdk/bin/mxmlc ./slideshow.mxml

Et voila! després d’alguns missatges d’advertència obtenim un slideshow.swf

 

http://sites.google.com/site/albertbaranguer/magatzem/slideshow.swf?attredirects=0

El podriem executar amb el Firefox, per exemple.

EL darrer pas és executar el wizard de InstantStorm. Per fer-ho més bonic, podem proporcionar una imatge per a l’instal·lador. La imatge ha de ser de format BMP i de 164×314 píxels. El resultat és un fitxer .exe amb el que podrem instal·lar l’screensaver.

Per un altre dia deixo afegir-li música a l’screensaver.

Com fer un estalvi de pantalla del tipus pas de diapositives (i 2)

La primera part d’aquest post la podeu trobar en aquest enllaç. El que faré ara és afegir una mica de chillout com música de fons a l’estalvi de pantalla.

La música triada és troba, fins on he vist, sota l’empara d’una llicència Creative Commons: Es tracta de "Zpaces" del disc "Epic Zilence" del músic Zilent Zpott (enllaç de descàrrega aquí).

Bé, un cop tenim la música, el que cal fer és recuperar el codi slideshow.mxml i

1- afegirem el so. L’encastarem dins del swf. Immediatament després de import flash.media.*; posem

// embed del so
[Embed(source="assets/zilent_zpott-zpaces.mp3")]

2 – Aleshores, un cop es carregui l’aplicació, li direm que executi el so. Caldrà modificar el el mètode init(). Ens caldran algunes variables.

        // variables bindable
        [Bindable]
        var sndCls:Class;

        […]

        // variables
        var snd:Sound = new sndCls() as Sound;
        var sndChannel:SoundChannel;

        // variables que ja hi eren
        var timControl:Timer = new Timer(9000, 0);
        var iComptador:int = 0;

        […]

        function init(): void {
            // activa el so
            sndChannel=snd.play();
        

            timControl.addEventListener(TimerEvent.TIMER, Intermitent);

            timControl.start();

        }

Amb sndChannel=snd.play();  la cançó només sonarà un cop. Si volguèssim que sonés continuament podriem posar sndChannel=snd.play(0, int.MAX_VALUE); No hi ha una forma d’indicar-li nombre de repeticions "infinit", però el valor int.MAX_VALUE que correspon a 2.147.483.647 sembla suficient per a la majoria dels casos. El primer argument correspon a l’off-set d’execució,  és dir que 0 significa "executa des del principi".

I ja està. Aleshores caldrà compilar el slideshow.mxml i fer servir l’assistent de InstantStorm per generar l’estalvi de pantalla.

Com fer un estalvi de pantalla del tipus pas de diapositives

Farem un pas de diapositives amb imatges del Pirineu oriental. Les fotos les agafo de la web de Vall de Ribes. L’autor de les fotos és Pep Hubach. Una mostra del seu treball es pot trobar a la web Corriols de Llum.

El motor de pas de diapositives i transicions el farem amb Flex. Caldrà que ens descarreguem el  JDK de Java (J2SE 1.4 o superior) i l’instal·lem. El java és necessari per a poder executar l’eina que de debò ens interessa: El Flex SDK. Per obtenir-lo anem a la  pàgina de descàrregues de Flex 3 SDK d’Adobe OpenSource. Amb l’Open Source Flex SDK n’hi ha prou. Per instal·lar-lo només cal descomprimir el paquet ZIP que triem en una carpeta.

Ara crearem una carpeta per guardar el codi font i les imatges. A dins de la carpeta  en crearem una altre que anomenarem assets. En aquesta carpeta assets copiarem les imatges  que ens hem descarregat. A la web de Vall de Ribes les podem trobar en format d’alta resolució o de mitja. He agafat les de mitja, per a no incrementar massa la mida del SWF. També hi afegirem una imatge de "portada". En el meu cas l’he anomenat corriols.jpg i l’he agafada de la web del Pep Hubach.

Ja tenim tot el que cal. Farem l’estalvi de pantalla en dues passes: primer crearem un .swf que contindrà les imatges i el motor de pas i transicions. Després convertirem aquest swf en un estalvi de pantalla (un fitxer .scr), amb instal·lador i tot, fent servir l’utilitat freeware InstantStorm.

InstantStorm té una cosa molt bona: no afegeix marques d’aigua a les imatges, ni missatges demanant diners ni anunciant versions pro, ni està limitat en el temps, ni res d’això. Només en l’about de la configuració se’ns diu que l’estalvi de pantalla s’ha realitzat amb InstantStorm. I, a més, és freeware. Una eina senzilla però molt útil.

L’swf el crearé a partir del següent fitxer slideshow.mxml

<?xml version="1.0"?>
    <mx:Application xmlns:mx="http://www.adobe.com/2006/mxml&quot;
        layout="absolute"
        backgroundColor="0x00000"
        horizontalAlign="center"
        verticalAlign="center"       
        creationComplete="init()">
   
    <!–timer –>

    <mx:Script>

        var timControl:Timer = new Timer(9000, 0);
        var iComptador:int = 0;

         
        [Bindable]

        var boolVisible1:Boolean = false;


        [Bindable]

        var boolVisible2:Boolean = false;

        [Bindable]

        var boolVisible3:Boolean = false;

        [Bindable]

        var boolVisible4:Boolean = false;         
       
        [Bindable]

        var boolVisible5:Boolean = false;


        [Bindable]

        var boolVisible6:Boolean = false;

        [Bindable]

        var boolVisible7:Boolean = false;

        [Bindable]

        var boolVisible8:Boolean = false;
       
        [Bindable]

        var boolVisible9:Boolean = false;
       
        [Bindable]

        var boolVisible10:Boolean = false;         
       
        [Bindable]

        var boolVisible11:Boolean = false;


        [Bindable]

        var boolVisible12:Boolean = false;

        [Bindable]

        var boolVisible13:Boolean = false;

        [Bindable]

        var boolVisible14:Boolean = false;
       
        [Bindable]

        var boolVisible15:Boolean = false;               
       
         
        function Intermitent(event:TimerEvent):void {

            iComptador++;

            boolVisible1 = (iComptador == 1);

            boolVisible2 = (iComptador == 2);

            boolVisible3 = (iComptador == 3);

            boolVisible4 = (iComptador == 4);
            boolVisible5 = (iComptador == 5);

            boolVisible6 = (iComptador == 6);

            boolVisible7 = (iComptador == 7);

            boolVisible8 = (iComptador == 8);
            boolVisible9 = (iComptador == 9);
            boolVisible10 = (iComptador == 10);
            boolVisible11 = (iComptador == 11);

            boolVisible12 = (iComptador == 12);

            boolVisible13 = (iComptador == 13);

            boolVisible14 = (iComptador == 14);
            boolVisible15 = (iComptador == 15);
            // simpleLabel.text = iComptador.toString();
            if (iComptador >= 15) {iComptador = 0;}
        } 

    

        function init(): void {

            timControl.addEventListener(TimerEvent.TIMER, Intermitent);

            timControl.start();

        }

    </mx:Script>

     
    <mx:Dissolve id="dissolveOut" duration="1000" alphaFrom="1.0" alphaTo="0.0"/>

    <mx:Dissolve id="dissolveIn" duration="1000" alphaFrom="0.0" alphaTo="1.0"/> 

    <!– carrega les imatges –>
    <mx:Image id="Imatge1" left="0" top="0" source="@Embed(‘assets/corriols.jpg’)" visible="{boolVisible1}" width="100%" height="100%" horizontalAlign="center" verticalAlign="middle" scaleContent="true" maintainAspectRatio="true" hideEffect="{dissolveOut}" showEffect="{dissolveIn}"/>
       
    <mx:Image id="Imatge2" left="0" top="0" source="@Embed(‘assets/phoca_thumb_l_fons1.jpg’)" visible="{boolVisible2}" width="100%" height="100%" horizontalAlign="center" verticalAlign="middle" scaleContent="true" maintainAspectRatio="true" hideEffect="{dissolveOut}" showEffect="{dissolveIn}"/>
       
    <mx:Image id="Imatge3" left="0" top="0" source="@Embed(‘assets/phoca_thumb_l_fons2.jpg’)" visible="{boolVisible3}" width="100%" height="100%" horizontalAlign="center" verticalAlign="middle" scaleContent="true" maintainAspectRatio="true" hideEffect="{dissolveOut}" showEffect="{dissolveIn}"/>
       
    <mx:Image id="Imatge4" left="0" top="0" source="@Embed(‘assets/phoca_thumb_l_fons3.jpg’)" visible="{boolVisible4}" width="100%" height="100%" horizontalAlign="center" verticalAlign="middle" scaleContent="true" maintainAspectRatio="true" hideEffect="{dissolveOut}" showEffect="{dissolveIn}"/>
       
    <mx:Image id="Imatge5" left="0" top="0" source="@Embed(‘assets/phoca_thumb_l_fons4.jpg’)" visible="{boolVisible5}" width="100%" height="100%" horizontalAlign="center" verticalAlign="middle" scaleContent="true" maintainAspectRatio="true" hideEffect="{dissolveOut}" showEffect="{dissolveIn}"/>
       
    <mx:Image id="Imatge6" left="0" top="0" source="@Embed(‘assets/phoca_thumb_l_fons5.jpg’)" visible="{boolVisible6}" width="100%" height="100%" horizontalAlign="center" verticalAlign="middle" scaleContent="true" maintainAspectRatio="true" hideEffect="{dissolveOut}" showEffect="{dissolveIn}"/>
       
    <mx:Image id="Imatge7" left="0" top="0" source="@Embed(‘assets/phoca_thumb_l_fons6.jpg’)" visible="{boolVisible7}" width="100%" height="100%" horizontalAlign="center" verticalAlign="middle" scaleContent="true" maintainAspectRatio="true" hideEffect="{dissolveOut}" showEffect="{dissolveIn}"/>
       
    <mx:Image id="Imatge8" left="0" top="0" source="@Embed(‘assets/phoca_thumb_l_fons7.jpg’)" visible="{boolVisible8}" width="100%" height="100%" horizontalAlign="center" verticalAlign="middle" scaleContent="true" maintainAspectRatio="true" hideEffect="{dissolveOut}" showEffect="{dissolveIn}"/>    
   
    <mx:Image id="Imatge9" left="0" top="0" source="@Embed(‘assets/phoca_thumb_l_fons8.jpg’)" visible="{boolVisible9}" width="100%" height="100%" horizontalAlign="center" verticalAlign="middle" scaleContent="true" maintainAspectRatio="true" hideEffect="{dissolveOut}" showEffect="{dissolveIn}"/>
   
    <mx:Image id="Imatge10" left="0" top="0" source="@Embed(‘assets/phoca_thumb_l_fons9.jpg’)" visible="{boolVisible10}" width="100%" height="100%" horizontalAlign="center" verticalAlign="middle" scaleContent="true" maintainAspectRatio="true" hideEffect="{dissolveOut}" showEffect="{dissolveIn}"/>
       
    <mx:Image id="Imatge11" left="0" top="0" source="@Embed(‘assets/phoca_thumb_l_fons10.jpg’)" visible="{boolVisible11}" width="100%" height="100%" horizontalAlign="center" verticalAlign="middle" scaleContent="true" maintainAspectRatio="true" hideEffect="{dissolveOut}" showEffect="{dissolveIn}"/>
       
    <mx:Image id="Imatge12" left="0" top="0" source="@Embed(‘assets/phoca_thumb_l_fons11.jpg’)" visible="{boolVisible12}" width="100%" height="100%" horizontalAlign="center" verticalAlign="middle" scaleContent="true" maintainAspectRatio="true" hideEffect="{dissolveOut}" showEffect="{dissolveIn}"/>
       
    <mx:Image id="Imatge13" left="0" top="0" source="@Embed(‘assets/phoca_thumb_l_fons12.jpg’)" visible="{boolVisible13}" width="100%" height="100%" horizontalAlign="center" verticalAlign="middle" scaleContent="true" maintainAspectRatio="true" hideEffect="{dissolveOut}" showEffect="{dissolveIn}"/>
       
    <mx:Image id="Imatge14" left="0" top="0" source="@Embed(‘assets/phoca_thumb_l_fons13.jpg’)" visible="{boolVisible14}" width="100%" height="100%" horizontalAlign="center" verticalAlign="middle" scaleContent="true" maintainAspectRatio="true" hideEffect="{dissolveOut}" showEffect="{dissolveIn}"/>    
   
    <mx:Image id="Imatge15" left="0" top="0" source="@Embed(‘assets/phoca_thumb_l_fons14.jpg’)" visible="{boolVisible15}" width="100%" height="100%" horizontalAlign="center" verticalAlign="middle" scaleContent="true" maintainAspectRatio="true" hideEffect="{dissolveOut}" showEffect="{dissolveIn}"/>
   
    <!–
    <mx:Label id="simpleLabel" text="This Label displays plain text."/>
    –>        
     
</mx:Application>   


El codi exposat és extraordinàriament senzill i no calen moltes explicacions. Tanmateix, allà van:

Les imatges s’inclouen al swf amb @Embed.
L’atribut "visible" de cada imatge s’associa a una variable bind. visible="{boolVisiblenn}
Les imatges es redimensionen per ocupar tota la pantalla, però sense distorsió. Això s’aconsegueix amb la combinació de valors dels atributs width="100%" height="100%" horizontalAlign="center" verticalAlign="middle" scaleContent="true" maintainAspectRatio="true"
Per a cada imatge s’associa un efecte de transició al mostrar-la i ocultar-la. En tot els casos he fet servir el Dissolve . Però hauria pogut posar altres. hideEffect="{dissolveOut}" showEffect="{dissolveIn}"
La variable bind que controla l’atribut  "visible" de cada imatge s’actualitza en la funció del temporitzador. Es fa servir un  comptador per determinar quina imatge és visible en cada tic.

        function Intermitent(event:TimerEvent):void {


            iComptador++;            boolVisible1 = (iComptador == 1);


            boolVisible2 = (iComptador == 2);


            boolVisible3 = (iComptador == 3);


            boolVisible4 = (iComptador == 4);

            boolVisible5 = (iComptador == 5);


            boolVisible6 = (iComptador == 6);


            boolVisible7 = (iComptador == 7);


            boolVisible8 = (iComptador == 8);

            boolVisible9 = (iComptador == 9);

            boolVisible10 = (iComptador == 10);

            boolVisible11 = (iComptador == 11);


            boolVisible12 = (iComptador == 12);


            boolVisible13 = (iComptador == 13);


            boolVisible14 = (iComptador == 14);

            boolVisible15 = (iComptador == 15);

            // simpleLabel.text = iComptador.toString();

            if (iComptador >= 15) {iComptador = 0;}

        }

El temporitzador, d’un periode de 9 segons,  s’activa en la funció init.
        var timControl:Timer = new Timer(9000, 0);

        var iComptador:int = 0;

        function init(): void {


            timControl.addEventListener(TimerEvent.TIMER, Intermitent);


            timControl.start();


        }


Només cal compilar per obtenir el swf. Obrim un terminal i ens posem en la carpeta on hem deixat el fitxer slideshow.mxml, i executo l mxmlc. En el meu cas es tracta de la següent ordre

/home/albert/flex/sdk/bin/mxmlc ./slideshow.mxml

Et voila! després d’alguns missatges d’advertència obtenim un slideshow.swf

http://sites.google.com/site/albertbaranguer/magatzem/slideshow.swf?attredirects=0

El podriem executar amb el Firefox, per exemple.

EL darrer pas és executar el wizard de InstantStorm. Per fer-ho més bonic, podem proporcionar una imatge per a l’instal·lador. La imatge ha de ser de format BMP i de 164×314 píxels. El resultat és un fitxer .exe amb el que podrem instal·lar l’screensaver.

Per un altre dia deixo afegir-li música a l’screensaver.