Generar full Excel amb HTML / 13 octubre 2008

13 octubre

Generar full Excel amb HTML

Aquest és un truc que obre un munt de possibilitats:

Es pot crear un full excel a partir d’HTML.

N’hi ha prou amb fer una taula HTML i donar-li format amb estils CSS. El contingut de les cel·les <td> pot ser qualsevol cosa: números, text, fórmules… Això funciona amb l’Excel 2003, que jo sàpiga. Suposo que deu funcionar també amb l’Excel 2007, tot i que en aquest ultim és més potent generar la fulla directament amb el format XML nadiu.

Aleshores la pàgina HTML generada ha de guardar-se amb l’extensió .xsl.

l’Excel obrirà aquesta pàgina com una fulla normal, resoldrà les fórmules que trobi i respectarà força bé els formats.

La pega és que l’OpenOffice (almenys en la versio 2.4) s’adona que la pàgina és HTML i l’obre en aquest editor, i no com full de càlcul. Es pot forçar que el full de càlcul obri l’HTML i, en aquest cas, sí que l’interpreta correctament, però ja no és tan simple com un doble click.

En tot cas, resulta una opció interessant per a generar senzillament fulls de càlcul excel amb format, i més potent que els simples fitxers CSV. Per cert, els fitxers csv admeten l’ús de fòrmules.

El fitxer CSV que te la línea
10;2;=A1*B1

S’obre correctament com
10 2 50

Sense fer res més. Només cal assegurar-se que el separador de valors és el que està definit a l’Excel /OpenOffice