Què és Open Data?

Què és Open Data?  Viquipèdia:

Dades obertes(Open Data en anglès) són tots aquells conjunts de dades que es posen a disposició del públic i poden ser reutilitzats sense cap restricció.

Les dades són distribuïdes en un format obert que permet la seva manipulació sense cap restricció tècnica amb programari obert i sota una llicència i/o condicions d’ús que no impedeixen als usuaris finals revisar-les, remesclar-les i redistribuir-les a tercers.

Les dades haurien de satisfer certes condicions associades a la seva descripció, traçabilitat, qualitat, privacitat i interoperabilitat.

Té un esperit semblant al d’altres moviments “Oberts” i a comunitats com les de codi obert i d’accés obert. No obstant això, no estan vinculades i existeixen moltes combinacions possibles. La pràctica i la ideologia en si estan ben establertes (per exemple en la tradició mertoniana de la ciència), però el terme “Dades obertes” en si és recent.

En alguns casos les dades obertes es poden considerar més aviat com a Metadades obertes i encara no hi ha una formalització coherent.”

És dir, institucions, organitzacions de tota mena, empreses… posen a disposició de public dades, o meta-dades, per a la seva explotació lliure per terceres parts.

Quines dades obertes puc consultar? Seria força inútil exposar dades sense dir què són, per tant, les organitzacions que exposen dades obertes les acompanyen d’un catàleg que pren la forma d’un lloc web. Per exemple, el catàleg de l’Open Data de l’Ajuntament de Barcelona es troba a http://w20.bcn.cat/opendata/. El de la Generalitat a http://www20.gencat.cat/portal/site/dadesobertes

I un catàleg de catàlegs? Podem fer servir DataCatalogs.org, amb catàlegs d’Open Data d’organitzacions d’arreu del món.

Què es pot fer amb aquestes dades? Aprofitar-les. Desenvolupar aplicacions per a mòbils que les facin servir, per exemple. Creuar-les i enriquir-les amb altres dades, obertes o privades. Transformar les dades en informació útil, en definitiva. Hom pot veure-hi clarament una oportunitat de negoci i, més enllà, es veu clarament també com l’Open Data s’alinea amb les noves formes de fer servir la tecnologia que portaran i ens portaran a les Smart Cities.

Dono la veu als experts: a continuació encasto una conferència de la 24a sessió web que va tenir lloc al Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada el dia 25 de maig de 2011, a càrrec de José Manuel Alonso, codirector del Grup d’eGovernment al Consorci W3C i membre del CTIC. Aquestes sessions s’emmarquen dins dels programes de formació del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya i estan alliberades amb llicència Creative Commons de reconeixement de l’autor.

Més informació sobre aquesta conferència la podeu trobar a aquest enllaç.

Vet aquí el vídeo:

També podeu consultar la presentació SlideShare.
I la síntesi de la conferència.