Tecnologies per a RIA

Què és un RIA: Rich Internet Application.  Una aplicació web però que presenta capacitats multimèdia, una interfase d’usuari vistosa, s’estalvia les recàrregues de pàgina de les aplicacions web basades només en HTML.
 
Com fer un RIA? hi han diverses tecnologies que competeixen i que tenir en compte:
AJAX: És l’útilització de la tecnologia de Javascript per a fer càrregues asíncrones. Llenguatges: DHTML + Javascript + XML +…
Flex: El framework de desenvolupament RIA d’Adobe. Llenguatges: ActionSctript + MXML
Silverlight: el framework de desenvolupament de RIA de Microsoft. Llenguatges de la plataforma .Net
JavaFX: L’aposta RIA del món Java. Llenguatge Java
 
Cadascun té els seus pros i contres.
 
Personalment trobo molt interessant Flex, i més des de que és possible desenvolupar amb aquesta tecnologia sobre una plataforma Linux.
 
D’altra banda, JavaFX també em resulta interessant degut al fet que Java és una tecnologia en la que porto treballant des de fa anys. Tanmateix, els exemples que he vist en acció de JavaFX, tenen importants requeriments de màquina. Com gairebé tot en Java, d’altra banda.
 
D’alguna manera AJAX és la tecnologia que més sovint es fa servir. La seva potència depèn del framework triat. Un framework interessants: el GWT (Google Widget Toolkit). Jo he fet alguna cosa amb Dojo. Però n’hi han molts d’altres.
 
Finalment, Silverlight, una aposta recent de Microsoft. Té d’interessant que permet mantenir l’homogeneitat de llenguatges i sistemes en un entorn .Net (el mateix es podria dir de JavaFX en els entorns Java). És posssible obtenir un entorn de desenvolupament per a Silverlight amb les eines gratuites de Visual Studio Express i les corresponents extensions.